خانه » اندازه سربرگ استاندارد چه سایزی است؟
سربرگ
مهدی مژدهی

سربرگ چیست؟

سربرگ چیست؟ سربرگ یکی از ضروری ترین نیاز های چاپی هر مجموعه و سازمانی است که در مکاتبات روزمره بسیار