فیلم آموزشی اضافه کردن تصویر به تصویر دیگر در فتوشاپ

ایرانیمحصول
1 عدد تعداد فایل
28 ثانیه حجم فایل
آموزشی دسته بندی

فیلم آموزشی اضافه کردن تصویر به تصویر دیگر در فتوشاپ

 

برای گذاشتن یک عکس روی عکس دیگر در فتوشاپ کار ساده‌ای در پیش دارید. کافی است هر عکسی که نیاز دارید را در فتوشاپ باز و عکس دیگری را بعد از کپی کردن، در پرونده جدید عکس باز شده قرار دهید. در نتیجه، گذاشتن یک عکس روی عکس دیگر در فتوشاپ فرآیندی بسیار ساده است. با این وجود، می‌توانید تکنیک‌های مختلفی را در این روش بکار بگیرید تا تصویر نهایی شکل بهتری داشته باشد.

فیلم آموزشی اضافه کردن تصویر به تصویر دیگر در فتوشاپ

فیلم آموزشی اضافه کردن تصویر به تصویر دیگر در فتوشاپ

اشتراک گذاری