فایل کورل لوگوی میتسوبیشی

ایرانیمحصول
RGB مد رنگی
CDR,PNG,JPG,PDF فرمت
300 DPI رزولوشن

فایل کورل لوگوی میتسوبیشی

لوگوی میتسوبیشی تاریخ زیادی را پشت سر گذاشته است. سه فرم لوزی در این لوگو، بیانگر ترکیبی از 3 برگ شاه بلوط نشان خانوادگی مؤسس این کمپانی یعنی «ایوازاکی یاتورو» و 3 برگ بلوط نشان خاندان «توسا» هستند. لوگوی کنونی این کمپانی برای مدت بیش از 150 سال است که مورد استفاده قرار می گیرد.

فایل کورل لوگوی میتسوبیشی

فایل کورل لوگوی میتسوبیشی

میتسوبیشی

زمان استفاده:از سال 1875

کشور:ژاپن

اشتراک گذاری