عکس باکیفیت شامی رشتی

ایرانیمحصول
RGB مد رنگی
152.4*122.34 سانت ابعاد
JPG فرمت
72Dpi رزولوشن
1 تعداد فایل
5.33Mb حجم فایل
عکس استوک دسته بندی

عکس باکیفیت شامی رشتی

عکس باکیفیت شامی رشتی

اشتراک گذاری