خانه » بررسی فاکتور فروش و فاکتور رسمی

بررسی فاکتور فروش و فاکتور رسمی

امروزه واژه‌های مختلفی همچون فاکتور فروش و فاکتور رسمی که همان فاکتورهای حقوقی هستند بسیار رایج شده است. حال ممکن است برای شما این سوال مطرح شود که چه فرقی بین این دو فاکتور وجود دارد؟ به همی دلیل ما در این مقاله به بررسی این دو فاکتور و ویژگی‌های هر یک می‌پردازیم.

 

بررسی فاکتور فروش و فاکتور رسمی

 

فاکتور چیست؟

فاکتور، یک سند تجاری است که پس از تایید خرید، توسط فروشنده محصول یا خدمات تهیه می‌گردد. در این برگ تجاری محتویات خرید اعم از نوع محصول، تعداد و قیمت آن باید به طور دقیق ذکر گردد. در بسیاری از موارد فاکتور فروش می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

زیرا جدا از این موضوع که صدور آن به منزله‌ی دریافت وجه از سمت خریدار و تحویل کالا به او خواهد بود در مورد بعضی محصولات حکم گارانتی را دارد. بدین صورت که با تحویل کالای معیوب و فاکتور به عنوان برگه گارانتی به فروشنده آن می‌توان از گارانتی مدت‌دار کالا استفاده کرد.

 

بررسی فاکتور فروش و فاکتور رسمی

 

فاکتور رسمی چیست؟

به‌طور کلی چاپ فاکتور ها به دو گروه فاکتور فروش رسمی و فاکتور فروش معمولی تقسیم می‌شوند. چگونگی قرارگیری محصولات و خدمات در این دو دسته منوط به نوع محصولات و خدمات است. به طور مثال فاکتوری که توسط فروشنده مغازه و سوپرمارکت صادر می‌گردد با فاکتوری که توسط یک شرکت واردکننده محصولات تجاری تهیه می‌گردد بسیار متفاوت است.

در نوع اول، نیازی به ارائه یک برگ از فاکتور به اداره دارایی و امور مالیاتی نمی‌باشد در صورتی که در فروش دوم متناسب با نوع کسب و کاری که وجود دارد، یک سند تحت عنوان فاکتور بابت معامله فی‌مابین، تهیه و توسط فروشنده به خریدار با مهر یا امضا تحویل می‌گردد.

در پایان نیز می‌بایست این سند توسط یکی از طرفین به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. بنابراین فاکتور اول در گروه فاکتور فروش معمولی و دومی در نوع رسمی قرار می‌گیرد.

 

بررسی فاکتور فروش و فاکتور رسمی

 

 

لازم به ذکر است که بیشتر فاکتورهایی که صادر می‌گردد به صورت فاکتورهای رسمی است. در اصطلاح از این فاکتورها تحت عنوان فاکتور مورد تایید اداره دارایی و مالیات یاد می‌کنند، زیرا تا زمانی که مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد به عنوان فاکتور فروش رسمی سندیتی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که فاکتور رسمی در قالب فاکتورهای مالیاتی، دارایی، صورتحساب فروش کالا و خدمات مورد استفاده جای می‌گیرند.

مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی واحدهای تجاری و کسب‌و‌کارهایی که به عرضه محصول و خدمات می‌پردازند مشمول نظام مالیات شده و می‌بایست صورتحسابی منطبق با نظام صنفی خود و شامل اطلاعات و مشخصات طرفین معامله (خریدار و فروشنده) و اطلاعات مربوط به نوع کالا و خدمات ارائه نمایند. شایان ذکر است، فروشندگانی که از ارائه فاکتور رسمی خودداری کنند می‌بایست در پایان جریمه‌ای را پرداخت کنند.