خانه » رنگ شناسی
رنگ شناسی در گرافیک
آموزش طراحی
ادمین شماره دو

رنگ شناسی در گرافیک

رنگ شناسی در گرافیک حس بینایی بعنوان قوی ترین حس انسان شناخته شده است. رنگها در زندگی افراد موثر هستند.